دکتر سعید پور علی
 (رییس شورای سیاستگذاری )
معاون فرهنگی و اجتماعی
سازمان منطقه آزاد کیشجعفر صانعي مقدم
 (عضو شورای سیاستگذاری)
متولد تهران .  مديرعامل انجمن سينماي جوانان ايران، مدير دومين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه همدان، مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، مدير سینمای هنر و تجربه


مجید برزگر  
(عضو شورای سیاستگذاری)
تهیه کننده ؛کارگردان و عکاس متولد همدان . فوق لیسانس ادبیات دراماتیک  و فارغ التحصیل دوره  فیلمسازی انجمن سینمای جوانان


مهدی قربان پور 
(عضو شورای سیاستگذاری)
متولد بابل .کارشناس زبان و ادبیات فارسی .   
.بنیانگذار و دبیر  جشنواره بین المللی
 فیلم کوتاه وارش

مسعود رهبری 
(رییس جشنواره)
مدیر امور هنری سازمان منطقه آزاد کیش

ابراهیم حصاری
 (دبیر جشنواره)
فیلمساز و عکاس متولد نیشابور
پایه گذار و دبیر نخستین دوره
جشنواره سراسری فیلم موج
فارغ التحصیل دوره  فیلمسازی انجمن سینمای جوانان